Silesia Smart Systems

Silesia Smart Systems to platforma współpracy instytucji biznesowych, jednostek naukowych i uczelni skupiająca się na wsparciu przedsiębiorstw przemysłowych w procesach transformacji cyfrowej. Platforma oferuje usługi szkoleniowe, doradcze i demonstracyjne m. in. z zakresu automatyki i robotyki, cyberbezpieczeństwa, technologii przyrostowych i nowych materiałów dla druku 3D.

Znak nawiązuje formą do popularnego symbolu sieci bezprzewodowej. Symbolizuje główne założenia Silesia Smart Systems spójne z ekosystemem Przemysłu 4.0 – połączenie i cyfryzacja przedsiębiorców poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych. W znaku ukryte zostały także trzy litery S, swoja formą nawiązujące do przepływu informacji i budowania powiązań.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową