BDOsystem

BDOsystem to platforma integrująca podmioty przekazujące odpady z firmami transportującymi działająca w ramach BDO. Aplikacja mobilna umożliwia płynne i intuicyjne zarządzanie Kartami Przekazania Odpadu, wgląd w najważniejsze informacje związane z procesem przekazania odpadu na swoim urządzaniu mobilnym oraz płynny przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Projekt obejmuje projekt interfejsu dwóch aplikacji mobilnych kierowanych do dwóch typów użytkowników – przekazujących odpady i przewożących odpady. Interfejs zakłada maksymalne uproszczenie i ułatwienie procesu wyboru podmiotów transportujących, generowania dokumentów przewozowych i komunikację z BDO z zachowaniem wszystkich niezbędnych procedur.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową