SIDORxS-AGE

SIDOR x S-AGE to wybuchowe połączenie dwóch stylów muzycznych. Pierwsi grają muzykę klasyczną na salonach, drudzy tworzą undergroundowe remixy trap. Postanowili połączyć swoje wizje i tworzyć utwory balansujące pomiędzy dwoma tymi światami. Identyfikacja ma podkreślać trapowy charakter ich twórczości.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową