Uniwersytet Śląski Dzieci

Uniwersytet Śląski Dzieci zajmuje się organizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez naukowców i nauczycieli akademickich w laboratoriach, salach i aulach wydziałów uniwersyteckich. Studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci biorą udział w zajeciach z dziedziny fizyki i astronomii, biologii i geologii, informatyki i robotyki, sztuki i teatru. Na każdy rok Uniwersytet Śląski wypuszcza własny kalendarz z oryginalnym hasłem przewodnim do którego dobierane są zdjęcia i projektowane grafiki.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową