Tax train

Tax train zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Identyfikacja nawiązuje do obszaru działalności oraz formy przekazywanej wiedzy z wykorzystaniem prezentacji prowadzonych przez autora. Głównym założeniem było stworzenie niekonwencjonalnego, nowoczesnego, przyjaznego i otwartego key visual.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową