Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności

Projekt „Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności” obejmuje 11 gmin, leżących w 6 województwach. Jego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Inicjatywa została podzielona na 3 główne obszary tematyczne: zazielenianie i rozszczelnianie miast, wspieranie owadów zapylających i gospodarowanie wodami opadowymi (budowanie ogrodów deszczowych i mała retencja). W Gminie Skawina za realizację tego projektu odpowiada Fundacja Sendzimira przy współpracy m. in. z City Plus Urban Do Tank. 

Aby przybliżyć mieszkańcom działania na rzecz bioróżnorodności inicjatywa zyskała identyfikację wizualną nawiązującą semantycznie do składowych projektu: retencji wody,  bogactwa biosfery, zieleni zlokalizowanej w tkance miejskiej, działań na rzecz zapylaczy i inicjatyw społecznych przybierających zróżnicowaną formę.

Ruda kita

Ruda Kita to producent smacznych, ekologicznych past orzechowych o często zaskakujących połączeniach smakowych. Ruda Kita jest innowacyjna, nie

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową

Got dirty

projekt identyfikacji wizualnej i koszulek rowerowych

My drop

projekt identyfikacji wizualnej i serii opakowań