Rewitalizacja Miasta i Gminy Skawina

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Skawina został opracowany i realizowany jest w latach 2016-2022. Program zakłada zmniejszenie zróżnicowania przestrzennego poziomu życia na obszarze rewitalizacji oraz wzrost poziomu spójności społecznej i włączenia społecznego, poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, w tym integrujących miejsc i oferty, inkubowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw, inkluzyjną politykę społeczną, w tym w zakresie mieszkal¬nictwa oraz zapewnienie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia oraz klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.

Identyfikacja nawiązuje do zróżnicowanej formy rewitalizacji odbywającej się na różnych płaszczyznach: społecznej, kulturalnej i ekonomicznej oraz zmian zachodzących podczas jej trwania. Koncepcja zakłada dostosowanie key visual do istniejącej i funkcjonującej już kolorystyki oraz charakteru identyfikacji w Gminie. W skład projektu wchodzą między innymi broszura informacyjna dla mieszkańców, streszczenie Gminnego Programu Rewitalizacji, szablon plakatu oraz prezentacji, zestaw tablic informacyjnych i mapa zawierająca lokalizacje trwających i planowanych inwestycji.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową