Interreg Central Europe

6 grudnia 2019 roku na terenie Gminy Skawina uruchomiona została nowa bezpłatna linia autobusowa całkowicie obsługiwana przez ekologiczne autobusy hybrydowe. Inicjatywa zachęcić mieszkańców do zrezygnowania z samochodu na rzecz bezpłatnego autobusu. Kursował on po terenie miasta i zatrzymuje się na przystankach wskazanych przez mieszkańców w badaniach prowadzonych w 2018 i 2019.

Z linii korzystają najczęściej osoby starsze często borykające się z dysfunkcjami narządu wzroku, dlatego projekt graficzny zakłada podwyższoną czytelność rozkładu jazdy. Wykorzystany został tutaj krój pisma Luciole, zaprojektowany specjalnie dla osób niedowidzących. Projekt kroju otrzymał grant od Swiss Ceres Foundation oraz wsparcie DIPHE laboratory at the Université Lumière Lyon 2. Otwarcie nowej linii promowane było w gminie również za pomocą dodatkowych materiałów graficznych, w tym ulotek i wycinanek dla dzieci.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową