UpCare

Projekt identyfikacji wizualnej i kompletu materiałów promocyjnych dla marki zajmującej się obsługą firm z branży IT, rozwiązywaniem problemów klienta. Założeniem projektowym było stworzenie identyfikacji minimalistycznej, profesjonalnej i uproszczonej. Cechy wyróżniające markę to szybkość rozwiązywania problemów, bezpieczeństwo i opieka nad sprawami klienta. Wybrana kolorystyka i motyw graficzny podkreślają profesjonalizm, budzą zaufanie w relacji klient-firma.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową

Got dirty

projekt identyfikacji wizualnej i koszulek rowerowych

My drop

projekt identyfikacji wizualnej i serii opakowań

Neko

projekt identyfikacji wizualnej