Czechowicka noc kultury

Czechowicka noc kultury to wydarzenie miejskie odbywające się w Czechowicach-Dziedzicach i poza granicami miasta. W roku 2018 miała miejsce trzecia edycja, podczas której impreza zyskała indywidualny charakter graficzny. W tym celu powstało logo oraz seria materiałów promocyjnych oraz gadżetów, takich jak torby wykonane z naturalnych materiałów oraz plakaty promujące wydarzenie. Styl graficzny jest nawiązaniem do wieczornego i kulturalnego charakteru przedsięwzięcia, imprezy o luźnym charakterze, łączącej mnogość inicjatyw często charakterystycznych jedynie dla danego regionu.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową