Zapaleńcy

„Zapaleńcy – aktywny dzień dziecka” to wydarzenie miejskie organizowane przez Urząd Miasta w Czechowicach-Dziedzicach, kierowane do rodzin z dziećmi i mieszkańców całego miasta. Jego założeniem jest promowanie lokalnych aktywności pozaszkolnych, miejskich ciekawostek i promowanie aktywnego trybu życia. Co roku w parku przy os. Północ mieszkańcy mają okazję podczas wspólnej zabawy zapoznać się z kulturalną ofertą miasta.

Wydarzenie podzielone jest na strefy aktywności, a uczestnicy biorąc udział w konkurencjach przygotowanych przez m. in. organizacje pozarządowe, kółka twórczości regionalnej, strażaków i policjantów zdobywają pieczątki. Nagrodą za wspólna zabawę jest koszulka, uśmiech na twarzy i satysfakcja. Podczas wydarzenia mamy również okazje wspólnie powyplatać kolorowe krzyżyki, ponieważ Dizajn ze sznurka już na pozostał już na stałe w programie Zapaleńców i sercach mieszkańców. 

Identyfikacja wydarzenia inspirowana jest rodzinnym klimatem eventu kierowanego głównie do dzieci. Kolorem dominującym jest ognisty, zapalony pomarańcz. W identyfikacji wykorzystano piktogramy utożsamiane z uczestnikami wydarzenia. Co roku zestawi ikon zyskuje kilka nowych twarzy. W skład identyfikacji wchodzi logo, ulotka, projekt koszulek dla organizatorów i uczestników, banerów, opakowań cukierków, przypinek i oznaczenia stref, co roku rozwijana jest o nowe elementy.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową