Świetlikowo

Świetlikowo to edukacyjny portal rozwijający widzenie u dzieci. Identyfikacja nawiązuje do jego idei podkreślając go poprzez wykorzystanie znaku sowy znanej z doskonałego wzroku i mądrości. Portal kierowany do dzieci poprzez wykorzystanie przyjaznego kroju pisma i kolorowych grafik zyskał otwarty charakter, radosne kolory przemawiające zarówno do dzieci jak i rodziców.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową