Uniwersytet Śląski Dzieci

Istotą koncepcji „uniwersytetów dzieci” jest organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez naukowców i nauczycieli akademickich w laboratoriach, salach i aulach wydziałów uniwersyteckich. Celem Uniwersytetu Śląskiego Dzieci jest organizowanie dialogu pomiędzy dziećmi a środowiskiem naukowym i akademickim oraz rozbudzanie i rozwój talentów wszystkich jego studentów. Studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci biorą udział w zajeciach z dziedziny fizyki i astronomii, biologii i geologii, informatyki i robotyki, sztuki i teatru. Oferta edukacyjna jest przygotowana dla różnych grup wiekowych: poszukiwacze, odkrywcy, młodzi naukowcy i najstarsi – eksperci. Z uwagi na fakt, że zajęcia odbywają się w murach Uniwersytetu prowadzący chcieli odróżnić i zidentyfikować przestrzeń dziekanatu za pomocą umieszczenia kolorowych grafik na korytarzu.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową