Mobilna Skawina

Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych dla programu integracji transportu miejskiego w Gminie Skawina. W jego skład wchodzi lifting istniejącego logotypu, projekt serii ikon identyfikujących inwestycje oraz miejsca w Gminie, projekt mapy inwestycji, tablic informacyjnych i broszury informacyjnej zawierającej wizualizacje i informacje na temat przedsięwzięć realizowanych w Skawinie i Radziszowie. Przewodnikiem po inwestycjach jest Roman – oficer pieszo-rowerowy będący realną postacią lokalnego działacza, którego wizerunek dobrze kojarzony przez mieszkańców został odzwierciedlony w formie wąsatego i przyjaznego doradcy. Na potrzeby projektu powstał także zestaw postaci symbolizujących mieszkańców gminy.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową