Got dirty

Projekt identyfikacji wizualnej cyklicznej imprezy rowerowej Got dirty. Założeniem było zaprojektowanie znaku, który odzwierciedlałby styl rajdu i był adekwatny do nazwy, energetyczny i młodzieżowy. Inspiracją do powstania grafik były faktyczne koszulki rowerzystów zawierające rozbryzgi z błota powstałe podczas jazdy. Pierwsza edycja odbyła się w Katowicach, powstały również dedykowane grafiki z architekturą miasta.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową