Velo

Stale współpracujemy przy tworzeniu materiałów reklamowych dla firmy rowerowej Velo oraz DSR. Owocem współpracy są liczne wdrożone już projekty dedykowane obu markom.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową

Got dirty

projekt identyfikacji wizualnej i koszulek rowerowych

My drop

projekt identyfikacji wizualnej i serii opakowań

Neko

projekt identyfikacji wizualnej