Nalson

Spółka Nalson zajmuję się szeroko pojętą działalnością internetową. Identyfikacja nawiązuje do wirtualnego charakteru firmy. Znak jest nawiązaniem do global internet, ciągłych zmian, jakie zachodzą w firmie. Identyfikacja posiada nowoczesną kolorystykę wpasowującą sie w trendy.

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową