IPRIS

Projekt kompleksowej identyfikacji wizualnej dla Instytutu Przekształceń Restrukturyzacyjnych i Sanacyjnych. W skład wchodzi logotyp, stacjonarne materiały reklamowe, strona www i seria projektów outdoor’owych. Logotyp jest bezpośrednim odniesieniem graficznym do idei działania firmy.
Nawiązuje do wzrostu, rozwoju i zmiany struktury. Zastosowany przez nas motyw graficzny w marketingowy sposób wykorzystuje znaną grę słowną, oddziałuje na użytkowników skłaniając ich do refleksji nad stanem własnej działalności.

dfhgjhkjlklkjbnb

ZOMA

projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej

Interreg Central Europe

projekt rozkładu jazdy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i materiałów promujących linię autobusową