Velo

projekt materiałów promocyjnych

Stale współpracujemy przy tworzeniu materiałów reklamowych dla firmy rowerowej Velo oraz DSR. Owocem współpracy są liczne wdrożone już projekty dedykowane obu markom,

takie jak ulotki, wizytówki, bilboardy, banery internetowe i wiele innych.