Czechowice-Dziedzice

projekt materiałów reklamowych dla gminy Czechowice-Dziedzice

Projekt materiałów reklamowych inspirowany jest bogatą industrialną historią miasta przejawiającą się głównie w jego budownictwie.

Celem było także promowanie rekreacyjnych walorów Czechowic-Dziedzic.